θαρρεύω

(Μ θαρρεύω και θαρρεύγω)
1. (αμτβ.) παίρνω θάρρος, τολμώ («θαρρεύω
σαν λεοντάρι άναψα», Κρυστ.)
2. θαρρώ, νομίζω, υποθέτω, πιστεύω («θάρρεψα πως θα 'ρχόσουνα»)
3. μέσ. θαρρεύομαι
εμπιστεύομαι κάποιον, βασίζομαι σε κάποιον («δεν θαρρεύομαι σε κανέναν»)
4. μέσ. παίρνω ή έχω θάρρος, ξεθαρρεύομαι
μσν.
1. έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον, τού δίνω θάρρος («ἡ ἀφεντιά σου ἐθάρρεψε στὰ πλήθη τοῦ φουσσάτου», Χρον.Mop.
2. (ενεργ. και μέσ.) (μτθ.) εμπιστεύομαι κάτι σε κάποιον (α. «θάρρεψέ μου το νὰ ζεῖς», Στάθ.
β. «μὴ δειλιᾶς, θαρρέψου το κι ἐμένα», Θυσ. Αβρ.)
3. (μτβ.) ενθαρρύνω, δίνω θάρρος σε κάποιον («νά μᾶς θαρρεύσει [ο Απόστολος] περισσότερον»)
4. (η μτχ. παρκμ. ως επίθ.) θαρρεμένος, -η, -ον
α) άφοβος
β) σίγουρος («τοῦτο ἄς εἶσαι θαρρεμένη κι ἔχε πληροφορία», Δημ.Τρ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < θάρρος. Για τη σημ. βλ. λ. θαρρώ].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • θαρρεύω — θάρρεψα, εύτηκα, θαρρεμένος 1. παίρνω θάρρος: Πολύ θάρρεψες τώρα τελευταία. 2. νομίζω: Τι θάρρεψες; …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αθάρρευτος — η, ο ο αθάρρεττος. [ΕΤΥΜΟΛ. < α στερητ. + θαρρεύω. ΠΑΡ. αθαρρεψιά] …   Dictionary of Greek

  • αναθαρρεύω — αποκτώ ή ανακτώ θάρρος, ενθαρρύνομαι, εμψυχώνομαι «σέ θωρώ κι αναθαρρεύω και τα χέρια μου χτυπώ» (Ιω. Πολέμης). [ΕΤΥΜΟΛ. < ανα * + θαρρεύω] …   Dictionary of Greek

  • θάρρεμα — το [θαρρεύω] 1. ενθάρρυνση, τόλμη 2. αντίληψη, ιδέα, γνώμη …   Dictionary of Greek

  • θάρρισμα — θάρρισμα, τό (Μ) το θάρρος. [ΕΤΥΜΟΛ. < θαρρεύω ή θαρρώ κατά τα παρ. τών ρημάτων σε ίζω (πρβλ. χάρισμα < χαρίζω)] …   Dictionary of Greek

  • θαρρεσιά — η [θαρρεύω] θάρρος, τόλμη …   Dictionary of Greek

  • θαρρευτός — ή, ό [θαρρεύω] θαρρετός …   Dictionary of Greek

  • θαρρώ — (Α θαρσῶ, νεώτ. αττ. τ. θαρρῶ, έω, Μ θαρρῶ και θαρσῶ) 1. έχω θάρρος, τόλμη, ψυχικό σθένος 2. εμπιστεύομαι, έχω εμπιστοσύνη, έχω πεποίθηση σε κάποιον, στηρίζομαι σε κάποιον νεοελλ. νομίζω, υποθέτω, πιστεύω, έχω την πεποίθηση (α. «θαρρώ πως θα… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.